กรมอนามัย แนะ คุมเข้ม “ตรุษจีน” วันรวมญาติ ยกการ์ดสูง คัดกรองสกัดโควิด – 19

  • 4 กุมภาพันธ์ 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจมีการรวมญาติหมู่มาก พบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัว จึงจำเป็นต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ยกการ์ดสูง      คัดกรองสกัดโควิด–19 ลดความเสี่ยง

           

                               นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของ  โรคโควิด –19 ในคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคาม ซึ่งเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน โดยเป็นบุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์นั้น จึงจำเป็นที่ต้องคุมเข้มเมื่อต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก    โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทย ได้ถือปฏิบัติประเพณีของบรรพบรุษมาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เซ่นไหว้บรรพบุรุษ การนัดรวมตัวกันระหว่างญาติมิตร หรือมีการจัดงานเลี้ยงที่เป็น การรวมตัวของคนจำนวนมาก จึงขอให้คุมเข้มยกการ์ดสูง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ดังนี้ กรณีกินเลี้ยงกันเองในที่พักอาศัย ต้องสังเกตตนเองและคัดกรองอาการ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที และงดร่วมงานเลี้ยง สำหรับการกินอาหารร่วมกันควรจะใช้ช้อนกลางส่วนตัว ส่วนอาหารที่เก็บไว้หลังจากเซ่นไหว้นานกว่า 4 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นร้อนก่อนทุกครั้ง

                             “ทั้งนี้ กรณีที่มีการรวมตัวกันสังสรรค์ในร้านอาหาร ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการต้องมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้เช็คอินไทยชนะทุกครั้ง และโหลดแอพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อง่ายต่อการสอบสวนโรค ส่วนผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดเตรียมกินอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ ใช้อุปกรณ์ในการหยิบ จับ ตักอาหาร งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการพูดคุยเสียงดัง ด้านผู้เตรียมปรุงประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร ต้องแต่งกายให้สะอาด และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน แยกภาชนะอุปกรณ์สำหรับ กิน ดื่ม เป็นรายบุคคล และใช้ช้อนกลางส่วนตัว มีการทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร หรือจุดสัมผัสร่วมโดยน้ำยาทำความสะอาด หรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และการจัดการขยะที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 4 กุมภาพันธ์ 2564   

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH