กรมอนามัย เตือน ใช้กาวติดเครื่องมือจัดฟัน เสี่ยงอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ

  • 2 ธันวาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ใช้กาวร้อนสำหรับติดอุปกรณ์จัดฟัน เสี่ยงอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ พร้อมย้ำ ควรจัดฟันและติดอุปกรณ์จัดฟันจากทันตแพทย์เท่านั้น

           นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีเพจดังเตือนภัยการจัดฟัน โดยใช้กาวร้อนสำหรับติดอุปกรณ์จัดฟันนั้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว กรมอนามัยไม่แนะนำให้ทำตาม เนื่องจากการใช้กาวร้อนติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น โพลีเมอร์ เรซิ่น แว๊กซ์ อาจทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย  ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้  ดังนั้น การจัดฟันที่ปลอดภัยควรทำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และต้องทำในคลินิกทันตกรรม เพราะขั้นตอนเทคนิคการทำต้องทำโดยทันตแพทย์ที่มีความรู้  เรื่องโครงสร้างของขากรรไกรและฟัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดี  ซึ่งหากให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาทำหรือทำเอง เช่น การใช้ลวดที่ไม่มีคุณภาพ หรือใช้กาวทั่วไป สำหรับติดเครื่องมือในช่องปาก อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ อาทิ ปรอท แคดเมียม สารหนู  เป็นต้น ซึ่งสารพิษเหล่านี้เมื่อสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ตามมาได้

           “ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังใส่เครื่องมือจัดฟัน ต้องเพิ่มการดูแลความสะอาดของฟันมากยิ่งขึ้น เพราะส่วนของเครื่องมือหรือลวดจะเป็นที่กักเก็บของเศษอาหาร ทำให้เกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่าย หากใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ควรถอดเครื่องมือทั้งชิ้นออกมาแปรงให้สะอาดทุกครั้งหลังการกินอาหาร พร้อมทั้งแปรงฟันด้วย หรือในกรณีที่ใช้เครื่องมือติดแน่นก็ควรแปรงฟันหลังกินอาหารทุกครั้ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้ฟันผุ เหงือกอักเสบ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

***

 

กรมอนามัย / 2 ธันวาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH