กรมอนามัย แนะ ‘โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก’ เข้มมาตรการโควิด-19 สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

  • 2 เมษายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค           โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

       

      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะมีวันหยุดติตต่อกันหลายวัน คาดว่ามีประชาชนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และ พักอาศัยตามที่พัก โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้ทุกสถานประกอบการยังต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด    โรคโควิด-19 หากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และที่พักปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ และให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับห้องอาหารภายในโรงแรมให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร และควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมลดความหนา แน่น และความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ หลักสำคัญที่โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ควรยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ การดูแลทำความสะอาดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ พนักงานให้บริการต้องมีสุขอนามัยที่ดี เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณห้องส้วม เช่น ลูกบิด กลอนประตู เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคโควิด-19 รวมทั้ง ขอความร่วมมือให้ทุกสถานประกอบการต้องยังคงเข้มตามมาตรการป้องกันโรคและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

               “สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรกำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีมาตรการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์ เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม ไม่ให้แออัดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และหมั่นสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรงดเดินทาง และไปพบแพทย์” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/  2 เมษายน  2564

         

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH