กรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลประชาชนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือบ่อยขึ้นเลือกอยู่บ้านช่วงหยุดปีใหม่

  • 3 มกราคม 2564

            #ANAMAINEWS กรมอนามัย เผย ผลการสำรวจอนามัยโพลด้าน  พฤติกรรมการป้องกันโรค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ประชาชนมีพฤติกรรมล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำร้อยละ 71.4 – 100 และมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆเป็นประจำ ร้อยละ 37.8 – 80รวมทั้ง งดเที่ยว เลือกที่จะอยู่บ้านช่วงหยุดปีใหม่ เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพลด้านพฤติกรรมการป้องกันโรค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ 11 คนขึ้นไป พบว่า มีพฤติกรรมการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำร้อยละ 71.4 – 100 และมีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆเป็นประจำ ร้อยละ 37.8 – 80 ทั้งนี้ ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รวมทั้ง ควรกินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ ผลการสำรวจความวิตกกังวลของประชาชน ประเด็น ” ปีใหม่นี้ คุณจะไปเที่ยวไหนหรือไม่” โดย Thailand Traveller Voice พบว่า ประชาชนเลือกอยู่บ้านหรือไม่ไปเที่ยวมากที่สุด นอกจากนี้ประชาชนมีความวิตกกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ด้านสุขอนามัยของสถานที่บริการต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 60.8  รองลงมาคือประเด็นอื่นๆ ร้อยละ 17.6 เช่น กังวลเรื่องคนเยอะ กลัวติดเชื้อโควิด 19 กลัวเชื้อติดญาติผู้ใหญ่ ไม่สบายใจในการใช้รถสาธารณะ เป็นต้น

           “ทั้งนี้ ประชาชนสามารถช่วยกันลดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้ โดยการสร้างสุขอนามัยที่ดีส่วนบุคคลอันจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับตนเองได้ นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการ สถานีขนส่ง               รถสาธารณะ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังคงต้องหมั่นทำความสะอาดให้บ่อยมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรค สำหรับในพื้นที่เสี่ยงควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง เน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องส้วม สายฉีดชำระลูกบิดประตู ราวบันไดเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อจากผู้อื่นได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 2 มกราคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH