กรม อ. ย้ำ สถานประกอบการทุกจังหวัดยกการ์ดสูง เข้มมาตรการหลักผ่าน THAI STOP COVID

  • 3 มกราคม 2564

        #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการในทุกจังหวัดการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ จึงต้อง   คงเข้มตามมาตรการหลักและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัย เช่น สถานที่ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงแรมในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยเฉพาะแหล่งที่มีผู้คนหนาแน่นหรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์  และรักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้จัดทำแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID http://stopcovid.anamai.moph.go.th ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะ เช่น สถานที่ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงแรม เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผ่าน QR code ที่ระบุไว้ในใบรับรองออนไลน์ได้ และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจใช้บริการสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยด้วยตนเองภายใต้แนวทางของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          “ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการในร้านค้าต่าง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า – ออก ในการช่วยลดความหนาแน่น และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 2 มกราคม 2564

       

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!