กรมอนามัย ชวนทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่ เน้นการระบายอากาศดี ลดแพร่เชื้อโควิด 19

  • 3 มกราคม 2564

                #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ แนะนำให้ประชาชนทำความสะอาดบ้าน ปรับสถานที่ภายในบ้าน และบริเวณรอบบ้านให้มีการระบายอากาศที่ดี ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19

            นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชน อาจใช้เวลานี้จัดพื้นที่ในบ้านหรืออาคารให้สะอาด เน้นระบายอากาศให้โล่ง โปร่ง เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 โดยมีหลักการทำความสะอาดบ้าน 5 ขั้นตอน คือ 1) เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก 2) กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3) เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง 4) ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ และ5) คัดแยกขยะตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ ส่วนขยะ รีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไปให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด

           “ทั้งนี้ การะบายอากาศภายในบ้านหรืออาคารต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ได้ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ 1) เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามธรรมชาติ 2) เพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานที่อับอากาศ และไม่ควรให้อากาศเดิมหมุนเวียนกลับมาใหม่ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดพักใช้เครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลม ให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำและ 3) การระบายอากาศในห้องส้วมสาธารณะช่วงที่มีคนใช้จำนวนมากต้องเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 2 มกราคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH