แนะ การกำจัดถุงล้างไตใช้แล้ว ลดปัญหามูลฝอยติดเชื้อ

  • 18 ตุลาคม 2561
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ วิธีการกำจัดถุงล้างไตใช้แล้วอย่างถูกต้อง ลดปัญหาการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
             นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีที่มีการลักลอบทิ้งถุงน้ำเกลือและอุปกรณ์สำหรับล้างไตทางช่องท้อง บริเวณริมถนนในหมู่บ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เสี่ยงเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นมูลฝอยติดเชื้อตามนิยามของกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยสามารถดำเนินการขนหรือกำจัดเอง หรืออาจอนุญาตให้เอกชนดำเนินการได้ รวมทั้งมีอำนาจในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ได้อย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน
            “สำหรับวิธีการกำจัดถุงล้างไตอย่างถูกต้อง สามารถทิ้งน้ำยาที่ผ่านการล้างไตทางช่องท้องลงโถส้วมที่มีบ่อเกรอะราดน้ำให้สะอาด และหมั่นดูแลความสะอาดห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำยาโดยตรง และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังกำจัด ส่วนถุงล้างไตที่กำจัดสารน้ำหมดแล้ว ต้องนำมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักผ้าขาว ตากแดดให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที แล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด นอกจากนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบีหรือซี หรือติดเชื้อ HIV ผู้ดูแลต้องใส่ถุงมือแบบหนาทุกครั้งก่อนนำน้ำยาทิ้งในโถส้วม และดำเนินการอย่างระมัดระวัง ควรใส่ถุงพลาสติกอย่างมิดชิด รวบรวมส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อกำจัดเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ดังนั้นการกำจัดถุงล้างไต ให้ถูกวิธี จะช่วยลดปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในชุมชนได้” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 9 กรกฎาคม 2561

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH