ภาพข่าว “สธ. หนุน อปท. แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

  • 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัย องค์กรไม่แสวงผลกำไร กระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับภาค และเกียรติบัตรระดับจังหวัดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 จำนวน 50 แห่ง โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดี และผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2z4B45c
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH