ภาพข่าว “ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ”

  • 18 ตุลาคม 2561

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ ซึ่งผลงาน เรื่อง “ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง” เป็นผลงาน 1 ใน 3 ของกรมอนามัยที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่น โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สสจ.อุบลราชธานี สสจ.ยโสธร อบต.ไร่ขี เทศบาลตำบลบุสูง ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH