ภาพข่าว “พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

  วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ บริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ฯ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และผู้บริหารกรมอนามัยร่วมงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH