ภาพข่าว “พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 3 ครั้ง

  วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ของ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ บริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ฯ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และผู้บริหารกรมอนามัยร่วมงาน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!