ภาพข่าว “กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข  จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ภายใต้งาน “มีฟันดีดี ชีวิตก็ดีตาม โครงการผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ”  เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และสามารถบอกต่อวามรู้แก่บุคคลอื่นได้ ณ โรงอาหารกรมอนามัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH