ภาพข่าว “กรมอนามัย ร่วมถวายสังฆทานและความรู้พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา”

  • 18 ตุลาคม 2561
  • 4 ครั้ง

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมถวายสังฆทาน และถวายความรู้แก่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!