ภาพข่าว “กรมอนามัยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 2 ครั้ง

วันนี้ (13 กันยายน 2561 ) นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) รับโล่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!