ภาพข่าว “กรมอนามัยรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (13 กันยายน 2561 ) นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) รับโล่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH