ภาพข่าว “กรมอนามัยมอบเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี”

  • 18 ตุลาคม 2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย มอบเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี จำนวน 392 แห่ง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!