ภาพข่าว “กรมอนามัยตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

        วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหารกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!