ภาพข่าว “กรมอนามัยตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 0 ครั้ง

        วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหารกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความเป็นเลิศภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!