ภาพข่าว”พิธีเปิดงานโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6″

  • 12 พฤศจิกายน 2561

(วันนี้) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “วิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัยปลอดจากภาวะโลหิตจางด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็กและมีพัฒนาการที่สมวัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!