ภาพข่าว”ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผูัมีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติฯ”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

      วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH