ภาพข่าว”กิจกรรม I Wanna Be a Mom เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อยแข็งแรง”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 1 ครั้ง

วันนี้ (2 กันยายน 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษกกระทรวงเป็นประธานเปิดกิจกรรม I Wanna Be a Mom เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อยแข็งแรง ณ โรงแรมบางกอกชฎา

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!