พิธีเปิดงานรณรงค์ “วันไข่โลก 2561” (World Egg Day 2018)

  • 12 พฤศจิกายน 2561
(12 ตุลาคม 2561) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเปิดงานรณรงค์ “วันไข่โลก 2561” (World Egg Day 2018) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH