พิธีเปิดงานรณรงค์ “วันไข่โลก 2561” (World Egg Day 2018)

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 2 ครั้ง
(12 ตุลาคม 2561) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเปิดงานรณรงค์ “วันไข่โลก 2561” (World Egg Day 2018) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 ตุลาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!