พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

  • 18 ตุลาคม 2561
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 3 กรกฎาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!