พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

  • 18 ตุลาคม 2561
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 3 กรกฎาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH