“ขอต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 26 ครั้ง
วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาอนุสาวรีย์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย ให้การต้อนรับ
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 1 ตุลาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!