“ขอต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาอนุสาวรีย์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย ให้การต้อนรับ
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 1 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH