กรมอนามัย แนะใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน ไม่เสี่ยงติดโควิด 19 ระบาดใหม่

  • 30 ธันวาคม 2563

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน ควบคู่กับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19

           

                นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระบาดใหม่ และในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกัน ขอให้ประชาชนใช้หลัก 2 ลด 1 เปลี่ยน คือ ลดที่ 1 ลดกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริง ๆ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100% และใช้เวลาออกไปนอกบ้านให้สั้นที่สุด โดยมีการวางแผนเดินทาง ลดที่ 2 ลดการเดินทางไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรค โดยให้ติดตามข่าวที่เชื่อถือได้ของรัฐบาล เช่นศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดโซนพื้นที่เสี่ยงตามระดับสีของแต่ละพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด       และ 1 เปลี่ยน คือเปลี่ยนรูปแบบในการพบปะสังสรรค์ในรูปแบบอื่น เช่น งดกิจกรรมรวมกลุ่ม จำกัดคนในการพบปะเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อย หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การวิดีโอคอล การประชุมผ่านระบบ Zoom       แทนการพบปะกันแบบซึ่งหน้า

            “ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาว จึงขอความร่วมมือประชาชน ถ้าต้องออกนอกบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโดยร่วมมือกันการ์ดอย่าตก ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหรือสถานที่แออัดให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ อีกทั้งกินอาหารปรุงสุกและใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการกินข้าวร่วมกัน และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม“ไทยชนะ”ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ หากมีไข้ ไอ จาม  จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรสชาติ ควรพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /  ธันวาคม 2563 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH