กรมอนามัย แนะพ่อแม่ใส่ใจแปรงฟันลูก พาพบหมอฟันตั้งแต่ขึ้นซี่แรก ป้องกันเด็กฟันผุ

  • 18 เมษายน 2562
 
#ANAMAINEWS กรมอนามัย ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทำความสะอาดช่องปากให้ทารกและแปรงฟันลูกตั้งแต่ ฟันขึ้นซี่แรก โดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ พร้อมพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันทุก 6 เดือน
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเด็กอายุ 4 ปีฟันผุ 18 ซี่จาก 20 ซี่ ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยการถอนฟันทั้งหมด 18 ซี่ ภายใต้การดมยาสลบนั้น สำหรับการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยหลักคือพฤติกรรมการรับประทานอาหารจุบจิบ โดยเฉพาะอาหารประเภทน้ำตาล และแป้ง รวมถึงการละเลยการทำความสะอาดช่องปาก ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ วันละ 2ครั้ง เช้าและก่อนนอนร่วมกับการจำกัดการรับประทานขนมหวาน น้ำหวาน นมหวาน นอกมื้ออาหารหลักไม่ให้เกิน 2 ครั้งต่อวัน และไปพบทันตบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน
 
ทางด้านทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า เด็กควรพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น หรือไม่เกินอายุ 1ปี และมาตรวจฟันเป็นประจำทุก 6เดือน เพื่อตรวจฟัน รับคำแนะนำจากทันตแพทย์ และเคลือบฟลูออไรด์ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจฟันลูกได้เองเบื้องต้น หากพบลักษณะสีขาวขุ่นบริเวณคอฟันซึ่งเป็นรอยฟันผุระยะเริ่มต้น แสดงว่าเด็กมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูง เป็นช่วงวิกฤติก่อนที่รอยโรคเหล่านี้จะลุกลามเป็นรูผุ จนจำเป็นต้องรับการรักษาโดยการอุดฟัน ผู้ปกครองสามารถช่วยหยุดการลุกลามได้ด้วยตนเองโดยการแปรงฟันให้ลูกให้สะอาด เน้นบริเวณคอฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1,000 ppm โดยความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 
“ผู้ปกครองต้องเป็นผู้บีบยาสีฟันให้เด็ก ไม่ให้เด็กบีบยาสีฟันเอง เด็กที่มีอายุต่ำว่า 3 ปี ควรใช้ปริมาณยาสีฟันแค่แตะแปรงพอชื้น เด็กอายุ 3 – 6 ปี ควรบีบยาสีฟันขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา หรือตามความกว้างของแปรง และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป บีบยาสีฟันตามความยาวของหัวแปรงได้ เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วใช้ ผ้าสะอาดชุบน้ำเพื่อเช็ดฟองยาสีฟันออก โดยไม่จำเป็นต้องบ้วนน้ำ หากพบจุดสีดำหรือสีน้ำตาลบนผิวฟันหรือ พบรูฟันผุ ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ก่อนที่รูผุจะลุกลามจนทำให้เกิดการติดเชื้อ จนเด็กปวดฟัน นอกจากนี้ พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรใส่ใจในการเลือกขนาดของแปรงสีฟันที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ของเด็ก และผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย หรือแปรงสีฟันติดดาว” ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าว
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 11 เมษายน 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH