กรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว สธ.เปิดให้บริการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 3 ครั้ง
(วันนี้ 21 กันยายน 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าวเปิดบริการการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อยกระดับการตรวจหญิงฝากครรภ์ในประเทศไทย โดยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ฝากครรภ์ไว้และไม่มีค่าใช้จ่าย
***
 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 21 กันยายน 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!