กรมอนามัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ กราบบังคมทูล ถวายรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค-อุปโภค

  • โดย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
  • 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้แทนกรมอนามัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลถวายรายงาน สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค- อุปโภค ของโรงเรียนบ้านในวง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH