กรมอนามัย มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เสนอผลงานส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพ ปี 2561

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 1 ครั้ง
วันนี้ 18 กันยายน 2561 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เสนอผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพในระดับประเทศและระดับโลก ปี พ.ศ. 2561 มีผลงานที่เสนอขอรับรางวัลผ่านกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้แก่ รางวัลสาขาบริการภาครัฐ จำนวน 21 ผลงาน และรางวัล United Nation Public Service Awards จำนวน 1 ผลงาน ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ อาคาร1 ชั้น1 กรมอนามัย
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 18 กันยายน 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!