กรมอนามัย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปี 2562 ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานผู้สูงอายุ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
 วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปี ๒๕๖๒ ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่บ้านสาธารณสุขให้เป็นทีมสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในระดับพื้นที่ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Long Term Care) อย่างมีคุณภาพ สมารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
 ***
 ศูนย์สื่อสารสาธารณสุข / 9 สิงหาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH