กรมอนามัย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปี 2562 ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานผู้สูงอายุ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 3 ครั้ง
 วันนี้ 9 สิงหาคม 2561 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปี ๒๕๖๒ ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่บ้านสาธารณสุขให้เป็นทีมสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ในระดับพื้นที่ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Long Term Care) อย่างมีคุณภาพ สมารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
 ***
 ศูนย์สื่อสารสาธารณสุข / 9 สิงหาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!