กรมอนามัย “ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอด”

  • 12 พฤศจิกายน 2561

  วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอด ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH