กรมอนามัย “ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอด”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 8 ครั้ง

  วันนี้ (29 สิงหาคม 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลทารกและแม่ที่มีโรคซึมเศร้าหลังคลอด ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!