กรมอนามัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรมการขนส่งทางบก

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 2 ครั้ง
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรมการขนส่งทางบก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ หัวหน้าโครงการฯ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 ตุลาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!