กรมอนามัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรมการขนส่งทางบก

  • 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกรมการขนส่งทางบก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ หัวหน้าโครงการฯ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH