กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ด้วยเทคโนโลยี (iBreastExam)

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  วันนี้ 18 ก.ย. 61 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม การตรวจค้นหาก้อนที่เต้านมด้วยเทคโนโลยี Piezoelectric cantilever sensor array (iBreastExam) ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 18 กันยายน 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH