กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ด้วยเทคโนโลยี (iBreastExam)

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 6 ครั้ง
  วันนี้ 18 ก.ย. 61 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม การตรวจค้นหาก้อนที่เต้านมด้วยเทคโนโลยี Piezoelectric cantilever sensor array (iBreastExam) ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 18 กันยายน 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!