กรมอนามัยร่วมแถลงข่าว “วันไข่โลก 2561”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเกี่ยวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข้ไก่ว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง มีน้ำาหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 7 กรัม ไข่มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงคือมี กรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนและปริมาณสูง ซึ่งกรดอะมิโนจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างซ่อมแซมร่างกาย แต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้จากอาหาร นอกจากนี้ ไข่ ยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่สําคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเป็นแหล่งของวิตามินที่สําคัญได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี1 บี2 บี6 โฟเลต วิตามินดี วิตามินอี เลซิธิน (lecithin) ลูทีน (Lutein) ซีแซนทีน (zeaxanthin) และโคลีน (choline) ซึ่งจําเป็นต่อการสร้าง เซลล์สมองของมนุษย์
           “ไข่ มีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ สามารถนํามาปรุงอาหารได้หลายประเภท ทั้งอาหารคาวและหวาน สารอาหารในไข่ไก่ช่วยในการเจริญเติบโต บํารุงสมอง เสริมสร้างความจํา บํารุงสายตา สร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงแนะนําให้เด็กและเยาวชน กินไข่วันละฟอง เพื่อ เสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติด้วยการรับประทานไข่ไก่ นายแพทย์ ดนัย กล่าว
 
***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /4 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH