กรมอนามัยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 0 ครั้ง

วานนี้ (1 ตุลาคม 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอนามัยร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทำกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ กรมอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!