กรมอนามัยจัดพิธีประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธีประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และตัวแทนองค์กรจากภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วย
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH