กรมอนามัยจัดพิธีประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 0 ครั้ง
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธีประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และตัวแทนองค์กรจากภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วย
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 10 ตุลาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!