เรื่องจริงควรรู้…เกี่ยวกับฟันเทียม

  • 16 ตุลาคม 2563
เรื่องจริงควรรู้...เกี่ยวกับฟันเทียม

 

ฟันเทียม คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันการเกิดปัญหาการล้มเอียงของฟันข้างเคียง การยื่นยาวของฟันคู่สบ ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ช่วยในเรื่องการออกเสียงและบุคลิกภาพ

ฟันปลอมสามารถหลุดลงคอได้จริงหรือ?

ฟันเทียมสามารถหลุดลงคอได้ หากมีปัญหาฟันเทียมหลวม ไม่พอดี ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อแก้ไขในทันที เพราะอาจเกิดอันตราย เช่น ฟันเทียมที่หลวมอาจหลุดลงคออุดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้

การดูแลรักษาฟันเทียม

  • ถอดฟันเทียมทำความสะอาดทุกครั้งหลังมื้ออาหาร ไม่ควรใส่ฟันเทียมนอน
  • ทำความสะอาดฟันเทียมด้วยแปรงสีฟันกับน้ำเปล่า หรือน้ำสบู่ หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ หรือยาสีฟันที่มีผงขัดหยาบ
  • เก็บฟันเทียมในภาชนะที่มีฝาปิด และแช่ในน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงการวางไว้ในที่ต่างๆ เพราะอาจทำให้ชุด แตก หัก หรือสูญหายได้ และไม่ควรแช่ในน้ำร้อน เพราะจะทำให้ฟันเทียมผิดรูปได้

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

27 มิถุนายน 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH