สัญญาณเตือนคนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

 • 16 ตุลาคม 2562

 

สัญญาณเตือนคนสี่ยงฆ่าตัวตาย

 1. ประสบปัญหาชีวิต
 2. ใช้สุรา หรือยาเสพติด
 3. มีประวัติในครอบครัว
 4. แยกตัวไม่พูดกับใคร
 5. นอนไม่หลับ
 6. หน้าตาเศร้าหมอง
 7. ชอบพูดว่าอยากตาย
 8. มีอารมณ์แปรปรวน
 9. เคยพยามฆ่าตัวตายมาก่อน
 10. มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH