สัญญาณเตือนคนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

 • 16 ตุลาคม 2562

 

สัญญาณเตือนคนสี่ยงฆ่าตัวตาย

 1. ประสบปัญหาชีวิต
 2. ใช้สุรา หรือยาเสพติด
 3. มีประวัติในครอบครัว
 4. แยกตัวไม่พูดกับใคร
 5. นอนไม่หลับ
 6. หน้าตาเศร้าหมอง
 7. ชอบพูดว่าอยากตาย
 8. มีอารมณ์แปรปรวน
 9. เคยพยามฆ่าตัวตายมาก่อน
 10. มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH