การใช้ส้วมที่ถูกต้อง

  • 26 พฤษภาคม 2562
  1. นั่งบนโถส้วมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
  2. ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม
  3. ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
  4. ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
2 เมษายน 2562
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH