ใช้ส้วมอย่างไร? ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

  • 24 มกราคม 2565
ใช้ส้วมอย่างไร? ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ใช้ส้วมอย่างไร? ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

  • รักษาระยะห่างระหว่างรอใช้ส้วม
  • ปิดฝาชักโครก ทุกครั้งก่อนกดน้ำ
  • ไม่ขึ้นไปเหยียบบนที่รองนั่ง 
  • เช็ดที่รองนั่งก่อนใช้ส้วม
  • ไม่ทิ้งขยะลงในโถส้วม
  • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ทุกครั้งหลังใช้ส้วม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH