สา’สุข ชัวร์ : เตือนแม่ท้องดื่มเบียร์ ล้างไขลูก ไม่ได้

  • 29 สิงหาคม 2562

กรมอนามัยเตือน!! แม่ท้อง…ดื่มเบียร์ ล้างไขลูกไม่ได้

…อันตรายจาการดื่มเบียร์หรือดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้คุณแม่คลอดก่อนกำหนดหรือทำให้เกิดการแท้งได้ อีกทั้งทารกอาจพิการแต่กำเนิดและส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น ได้นะคะ

#anamaidoh #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #สาสุขชัวร์ #แม่ท้องดื่มเบียร์ #ตั้งครรภ์ #แม่ท้อง #กินเบียร์

 
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH