คุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วได้อะไร

  • 12 กุมภาพันธ์ 2563
คุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วได้อะไร

คุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วได้อะไร

        การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการสื่อสารที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในทางกลับกันถ้าได้รับการสื่อสารทางลบอยู่เสมอ จะทาให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ น้อยใจ และไม่ร่วมมือในคำตักเตือน บางครั้งมีการต่อต้าน เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นแทน ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น หนีออกจากบ้าน มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรเริ่มจากการสื่อสารทางบวก เป็นรูปแบบและเทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สร้างความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความเข้าใจ จูงใจให้ร่วมมือ ยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ดังนี้

สิ่งที่ลูกจะได้รับ
   1. กล้าเปิดใจพร้อมพูดคุย และแสดงความคิดเห็น
   2. เติบโตและเข้าใจเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง
   3. เกิดความมั่นใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
   4. รู้สึกว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ
   5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่

สิ่งที่พ่อแม่จะได้รับ
   1. พ่อแม่เข้าใจความรู้สึกและแสดงความคิดของลูก
   2. พ่อแม่ได้รู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงร่างกายของลูก
   3. เกิดความภูมิใจที่ช่วยผลักดันให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง
   4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

#วัยเรียนวัยรุ่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH