สา’สุข ชัวร์ : เด็กเล็กกินอาหารต้องระวัง

  • 26 มีนาคม 2562

สา’สุข ชัวร์ : เด็กเล็กกินอาหารต้องระวัง

ลูกเล็กต่ำกว่า 5 ปี ไม่มีผู้ดูแลอันตราย!!! เสี่ยงกลืนของกิน ของเล่นติดคอ ขณะเล่นหรือกินอย่าปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ตามลำพัง ต้องมีผู้ใหญ่ดูแล

วิธีป้องกันท่อลมอุดกั้นขาดอากาศหายใจ

เลือกให้เป็น ของเล่นและของกินเป็นเม็ดอันตราย

เล่นให้ระวัง กินพร้อมเล่นเป็นอันตราย

“เลือกให้เป็น เล่นให้ระวัง เพื่อความปลอดภัยของลูก”

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1QJS32re0mvnIYe98DVPOj_EoaUUsa6FQ

#แม่และเด็ก #สา’สุข ชัวร์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH