หวานน้อยสั่งได้

  • 27 มกราคม 2563
หวานน้อยสั่งได้
 
หวานน้อยสั่งได้ ไม่เสียสุขภาพ

ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรเกิน 6 กรัม / 100 มิลลิิลิตร หากมีการบริโภคน้ำตาลที่มากเกิดไปอาจก่อให้เกิด โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือฟันผุ ได้ 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH