หวานน้อยสั่งได้

  • 27 มกราคม 2563
  • 0 ครั้ง
หวานน้อยสั่งได้
 
หวานน้อยสั่งได้ ไม่เสียสุขภาพ

ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรเกิน 6 กรัม / 100 มิลลิิลิตร หากมีการบริโภคน้ำตาลที่มากเกิดไปอาจก่อให้เกิด โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือฟันผุ ได้ 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH