สา’สุข ชัวร์ : ช่วยด้วย!! ท้องไม่พร้อม

  • 28 ตุลาคม 2562
ช่วยด้วย ท้องไม่พร้อม

ช่วยด้วย!! ท้องไม่พร้อม  หากท้องไม่พร้อม จะต้องปรึกษาใคร หรือหาทางออกอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม

-สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร. 1663 

 https://www.facebook.com/1663telephonecsg/

หรือ Rsathai

ที่  https://www.facebook.com/rsathai.org/

ประสบปัญหาคิดไรไม่ออก ปรึกษาศูนย์ประชาบดี โทร. 1300 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1YQEEAe87papxx8BVqWOKe5jLMTmYNlv4/view

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH