สา’สุข ชัวร์ : 8 ข้อควรรู้เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

  • 29 เมษายน 2562
  • 334 ครั้ง
 
ป้องกันไว้.. ชีวิตปลอดภัยจากฟ้าผ่า ⚡️⚡️ “อันตรายในสายฝน” แค่เลี่ยงและงดสิ่งเหนี่ยวนำเหล่านี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย บอกต่อวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟ้าผ่า ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุมากสุด คือ เม.ย. – พ.ค. “ฟ้าผ่าอันตรายในสายฝน.. อ่านสักนิดชีวิตปลอดภัย”
แจ้งเหตุแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH