สา’สุข ชัวร์ : เตือน 6 กลุ่มเสี่ยงระวัง “ฮีทสโตรก” ช่วงอากาศร้อน

  • 17 มิถุนายน 2562
  • 117 ครั้ง

คำแนะนำ : ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ในระหว่างวัน หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หรือหากมีความจำเป็นควรสวมหมวกใส่เสื้อผ้าที่เบาสบาย และให้อยู่ในบ้านพักอาคาร หรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเพื่อถ่ายเทอากาศ

อ่านเพิ่มเติม : สา’สุข ชัวร์ : คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงและการดูแลตัวเอง กรณีความร้อน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH