สา’สุข ชัวร์ : หลังน้ำลด ควรทำอะไร?

  • 26 กันยายน 2562
#หลังน้ำลด ควรทำอะไร ?
หลังจากผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปแล้ว เมื่อน้ำลดหรือระบายออกไป การกลับเข้าที่พักอาศัยหรือทำความสะอาดหลังน้ำท่วมต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยควรปฎิบัติดังนี้👇🏻

#สาสุขชัวร์ #น้ำท่วม #SavefoeUbon #สุขภาพ
#กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH