สา’สุข ชัวร์ : ระวังอันตราย จากน้ำท่วม

  • 26 กันยายน 2562
‼️ระวังอันตรายจากน้ำท่วม 🌊🌊
กรมอนามัยเตือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ ควรระมัดระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วม พร้อมแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้

#สาสุขชัวร์ #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข #น้ำท่วม #น้ำขัง #อันตรายจากน้ำท่วม

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH