สา’สุข ชัวร์ : ดื่มเหล้า ภัยร้ายทำลายอวัยวะ

  • 3 ตุลาคม 2562
ดื่มเหล้าภัยร้ายทำร้ายอวัยวะ

เหล้า = ตัวการร้ายทำลายอวัยวะ “ยิ่งดื่ม ยิ่งเพิ่มโรคภัย” เพราะการดื่มเหล้าส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในร่างกายหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น สมอง , หัวใจ , ตับ , ไต , กระเพาะอาหาร , กระเพาะปัสสาวะ

หยุดเพิ่มพูนโรคภัยให้ตัวเอง หันมาเลิกเหล้าแล้วดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะ

#สาสุขชัวร์ #ดื่มเหล้า #โรคจากเหล้า
#กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH