สา’สุข ชัวร์ : ใช้ช้อนกลาง ปลอดโรค ปลอดภัย

  • 6 สิงหาคม 2562

ห่างไกลหลายโรค เพียง “ใช้ช้อนกลาง” ปลอดโรค ปลอดภัย ด้วยวิธีง่าย ๆ ตามนี้นะคะ

เพราะใช้ช้อนกลาง สามารถช่วยป้องกันโรค เช่น โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ คางทูม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่น ๆ ได้อีกด้วย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH