สา’สุข ชัวร์ : หญิงตั้งครรภ์นวดได้หรือไม่?

  • 1 สิงหาคม 2562

ไขข้อสงสัย.. หญิงตั้งครรภ์ นวดได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่สามารถนวดได้ คือ ช่วงตั้งครรภ์ 4 – 6 เดือน แต่ต้องนวดกับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น และหากมีอาการผิดปกติหลังนวด ให้พบแพทย์ทันที

#สาสุขชัวร์ #ตั้งครรภ์ #แม่ท้อง #นวดแผนไทย
#กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH