สา’สุข ชัวร์ : ถุงพลาสติก OXO ดีจริงหรือ?

  • 1 สิงหาคม 2562

ถุงพลาสติก OXO ไม่ได้เป็นพลาสติกที่สลายตัวทางชีวภาพ แต่จะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์อีกด้วย

หันมา “รักษ์โลก” อย่างจริงจัง ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก แล้วเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนดีกว่านะคะ เพราะใช้งานได้นาน ประหยัด และดีต่อสิ่งแวดล้อม

#สาสุขชัวร์ #รักษ์โลก #ถุงพลาสติก #OXO
#กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH